ГЕРБ Меню
120

Димитър
Стаматов

Машинен инженер

Димитър Маринов Стаматов е инженер от Технически университет – Варна и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по национално и световно стопанство – София. Трудовият му опит включва позициите ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на дружество с ограничена отговорност. Председател е на Общинското ръководство на СДС – Стара Загора.

120
Димитър


Образование:
Инженер от Технически университет – Варна и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университет по национално и световно стопанство, гр. София.

Професионален опит:
Трудовият му опит включва позициите ръководител на ТП „Мерки и измервателни уреди“, управител на частна фирма-дружество с ограничена отговорност.
Председател е на Общинското ръководство на СДС - Стара Загора